Kravatter

Vi tillhandahåller ett stort utbud av kravatter. Många undrar vad det är för skillnad på plastrong och kravatt, och dessa produkter är i själva verket samma sak men får olika namn beroende på hur knuten runt halsen görs. Kravatten är alltid färdigknuten och används oftast tillsammans med väst. Plastrongen som är oknuten kallas för en dagkravatt och knytas som en kravatt, men kan även knytas på andra sätt. Kravatt och väst bärs normalt på bröllop av brudgumen. Kravatten är en formell accessoar främst avsedd för bröllop medan plastrongen även kan användas på andra sätt beroende på knytsätt.

43 produkter