Hållbarhet

Klä dig med dina värderingar
För oss är en ansvarsfull affärsmodell viktig och vi arbetar ständigt för att bli bättre och minimera vårt klimatavtryck. Vi vill inte bidra till en slit-och-släng-kultur. Vi tror på att investera i produkter som har en lång livslängd med återvunna material då möjlighet finns. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid för vår planet och våra garderober.

Vi har planterat 52 190 träd
Som ett led i vårt engagemang för att bidra till en hållbar utveckling har vi hittils planterat 52 190 träd, vilket motsvarar en donation på 52 190 dollar. Genom ett partnerskap med organisationen One Tree Planted har vi kunnat bidra till att återuppbygga den hotade Amazonas regnskogen.

För varje kundorder mellan november 2020 och oktober 2022 planterade vi ett träd i Amazonas regnskog genom den ideella organisationen One Tree Planted. Ni som har handlat av oss under denna period har därmed bidragit till att skydda, bevara och restaurera planetens värdefulla regnskogar som är habitat för hälften av alla landlevande djur. Regnskogarna absorberar också stora mängder koldioxid vilket bromsar klimatförändringarna.

Partner med One Tree Planted
På bara 100 år har 50% av planetens regnskogar försvunnit och varje år huggs 15 miljarder träd ner. Detta är ett hot mot ett stort antal arter samtidigt som globala klimatsystem försätts i obalans. Regnskogarna är dessutom viktiga då dom tillhandahåller mat, rent vatten och mediciner för hundratals miljoner människor.

Amazonas regnskog är världens största ekosystem som nu hotas av skogsbränder och avverkning för att ge plats till jordbruk som inte är hållbart på lång sikt. One Tree Planted arbetar därför med att återställa utarmade jordbruksområden som tidigare varit regnskog. I dessa områden planterar organisationen en blandning av vilda och kommersiella träd. På så sätt skapas ett hållbart skogsjordbruk som ger arbetstillfällen åt lokalbefolkningen samtidigt som vilda djur återfår beboeliga livshabitat.