Bærekraft

Kle deg med dine verdier
For oss er en ansvarlig forretningsmodell viktig, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre og minimere karbonavtrykket vårt. Vi ønsker ikke å bidra til en slit-og-slit-kultur. Vi tror på å investere i produkter som har lang levetid med resirkulerte materialer når det er mulig. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid for planeten vår og garderobene våre.

Som en del av vår forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling har vi hittil plantet 52 190 trær, noe som tilsvarer en donasjon på 52 190 dollar. Gjennom et partnerskap med organisasjonen One Tree Planted har vi bidratt til å gjenoppbygge den truede regnskogen i Amazonas.

Vi har plantet 52 190 trær
Som en del av vår forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling har vi hittil plantet 52 190 trær, noe som tilsvarer en donasjon på 52 190 dollar. Gjennom et partnerskap med organisasjonen One Tree Planted har vi bidratt til å gjenoppbygge den truede regnskogen i Amazonas.

For hver kundebestilling mellom november 2020 og oktober 2022, plantet vi et tre i Amazonas regnskog. Dere som har kjøpt av oss i denne perioden har dermed bidratt til å beskytte, bevare og gjenopprette klodens verdifulle regnskoger, som er habitat for halvparten av alle landdyr. Regnskogene tar også opp store mengder karbondioksid, noe som bremser klimaendringene.

Partner med One Tree Planted
På bare 100 år har 50% av planetens regnskoger forsvunnet, og hvert år kuttes 15 milliarder trær. Dette er en trussel mot et stort antall arter mens globale klimasystemer ikke balanseres. Regnskog er også viktig ettersom de gir mat, rent vann og medisiner til hundrevis av millioner mennesker.

Amazonas regnskog er verdens største økosystem, som nå er truet av skogbranner og felling for å gi plass til jordbruk som ikke er bærekraftig på lang sikt. One Tree Planted jobber derfor med å gjenopprette fattige jordbruksområder som tidligere var regnskog. I disse områdene planter organisasjonen en blanding av ville og kommersielle trær. På denne måten skapes bærekraftig skogbrukslandbruk som gir arbeidsplasser for lokalbefolkningen mens ville dyr gjenvinner beboelige habitater.